Despre

Leonard Velcescu
Profesia: istoric de artă și arheolog.

- Doctor în istoria artei și arheologie, Sorbonna și École Pratiques des Hautes Études (Paris) – Departamentul de Artă Antică – cercetător în istoria artei;
- Cercetător CRESEM – echipa CRHiSM –Universitatea din Perpignan «Via Domitia» – Franța;
- Președinte de onoare al Asociației Identitate Culturală Contemporană (București).

Telefon:
0040/0741.795.928;
0040/0733.346.184;
0033/06.80.60.40.11;

Email:
velcescu66@yahoo.fr
contact@leonardvelcescu.ro;

Site web:
www.statuidedaci.ro
www.aiccromania.org
www.leonardvelcescu.ro
www.columnaluitraian.ro

Distincții

2012 – premiul Eudoxiu Hurmuzachi al Academiei Române, pentru cartea Les Daces dans la sculpture romaine. Etude d’iconographie antique.
2010 – premiul Flaminiu Mârtzu, acordat de Muzeul de Istorie din Pitești.

Experiență profesională:

1995-2000 École Pratique des Hautes Études-Sorbonne, Paris. Doctorat în istoria artei și arheologie:
Les «Barbares» (Daces) dans la sculpture romaine. Étude d’iconographie antique.

Studii:

1995-2000 École Pratique des Hautes Études-Sorbonne, Paris. Doctorat în istoria artei și arheologie:
Les «Barbares» (Daces) dans la sculpture romaine. Étude d’iconographie antique.
1989-1994 Universitatea Sorbonna – Paris IV: Facultatea de Istorie, Artă și Arheologie.
- D.E.A. (Diplôme d’Études Approfondies): 1994 - École Pratique des Hautes Études-Sorbonne, Paris.
- Master: 1993.
- Licență: 1991.
1976-1980 Liceul de Arte, Piteşti (România). Specializarea: pictură, arte decorative, sculptură, artă grafică. Expoziții de pictură în 1981 și 1982.


 • Afis Columna lui Traian, ArCub (24 mai 2013)

 • Afis Colocviul franco-român dedicat Columnei (28 oct. 2013)

 • ACADEMIA ROMâNA - Premiul Eudoxiu Hurmuzachi

 • Invitatie expo DACI (Aeroport Otopeni - joi 28 august 2014)

Publicații (cărți și articole):

- Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Academiei Române, București, 2015;
- RÉflexions sur le Forum de Trajan (Rome) et les reprÉsentations statuaires de daces et leur signification culturelle, în volumul La Colonne Trajane. Colloque franco-roumain de Bucarest (28-29 octombre 2013), ed. C. C. Petolescu, M. Gallinier, F. Matei-Popescu, București, 2015 (sub tipar);
- Observations sur les reprÉsentations statuaires de Daces, trouvÉes dans le Forum de Trajan, à Rome, et leur signification pour la culture, în Ephemeris Dacoromana, 16, 2014, p. 73-88;
- PrÉsence romaine en Dacie (Roumanie). Le TrophÉe d’Adamclisi (Tropaeum Traiani, rÉgion de Constantza), în ARCHEO 66 (Bulletin de l’AAPO – Perpignan, France), 29 , 2014, p. 100-109;
- Arcul lui Traian de la Beneventum – 1900 de ani de la inaugurare (114-2014), în Acta Centri Lucusiensis, 2A, 2014;
- La colonne Trajane et les trophÉes romains, 1900 ans après, vainqueurs et vaincus en images, în Les Dossiers dArchÉologie, 359, septembrie-octombrie 2013, p. 2-3, în colaborare cu M. Gallinier, G. Castellvi;
- Le portrait du roi DÉcÉbale, în Les Dossiers dArchÉologie, 359, septembrie-octombrie 2013, p. 18-21.
- Columna și reprezentările monumentale ale dacilor din forul lui Traian (Roma) și însemnătatea lor pentru cultură. Aniversarea a 1900 de ani de la inaugurarea Columnei în Forul lui Traian, la Roma (113-2013), în Qvaestiones Romanicae, II/2, Lucrările colocviului internațional Comunicare și cultură în România europeană, Timișoara, 24-25 septembrie 2013, Szeged, 2013, p. 875-906.
- Les reprÉsentations statuaires de Daces du Forum de Trajan, în Les Dossiers dArchÉologie, 359, septembrie-octombrie 2013, p. 32-37.
- Une dÉlÉgation de chercheurs de Perpignan en Roumanie. Etudes sur la Colonne Trajane. 1900 ans depuis l'inauguration (113-2013). Colloque franco-roumain d'histoire et archÉologie. ConfÉrences, visites et rencontres. Bucarest, 27-30 octobre 2013, în ARCHEO 66 (Bulletin de l’AAPO – Perpignan, France),  28, 2013, în colaborare cu G. Castellvi, M. Gallinier, F. Dory;
- Les reprÉsentations sculpturales de Daces du Forum de Trajan (Rome) et leur importance pour la culture roumaine; în Antichitatea Clasică şi Noi, Craiova, 2011;
- Communication de l’histoire de l’art antique romaine: introduction sur les reprÉsentations statuaires de Daces, trouvÉes dans le Forum de Trajan, à Rome, în AUCCOM, 1, 2011, 1-2;
- Imaginea demnă a dacilor a fost plasată în locul cel mai prestigious al lumii romane, în inima Romei, în Romania view over the top (România văzută de sus), 21, ianuarie-martie 2011, p. 16-20;
- The dignified image of the Dacians was placed in Trajan’s Forum, at the heart of Rome, în Romania view over the top (România văzută de sus), 21, ianuarie-martie 2011, p. 22-25;
- Les Daces dans la sculpture romaine. Étude d’iconographie antique, Éditions Les Presses LittÉraires, Saint-Esteve, 2010;
- L’importance des reprÉsentations statuaires de Daces du Forum de Trajan (Rome), pour la culture roumaine, în volumul LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL – LE LIVRE – LA ROUMANIE – L’EUROPE, Bucarest, le 20-24 septembre 2009, Editura Biblioteca Bucureştilor, București, 2010;
- Importanţa reprezentărilor sculpturale de Daci, din Forul lui Traian (Roma), pentru cultura română, în Argesis, 2009;
- Leonard VELCESCU, Biographie, prÉsentations de publications, recherches, projets, messages, etc., în L’EncyclopÉdie des PersonnalitÉs de Roumanie, ed. Ralph Hùbner, Hùbners Who is Who, 2009;
- Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, Éditions Les Presses LittÉraires, Saint-Esteve, 2008;
- Discuţie asupra unor “probleme” în legătură cu statuile de Daci din Forul lui Traian, la Roma, în Argesis, 2007;
- ReprÉsentations statuaires du roi DÉcÉbale, în SCIVA, 58, 2007, 1-2;

Publicații în curs de redactare:

- DÉcÉbale, le roi des Daces, dans la tradition Écrite et iconographique;
- De ce Romanii au conceput şi realizat un program iconografic complex şi de anvergură, pentru Forul lui Traian, la Roma, unde au reprezentat pe Daci, popor pe care îl considerau «barbar»?;
- Sculpturi antice din perioada imperială romană: reprezentările de Daci în Forul lui Traian, la Roma, şi însemnătatea lor pentru cultura română;
- Observations sur les statues de Daces du Forum de Trajan, à Rome;

Conferințe:

Colaborări în domeniul iconografiei sculpturale antice; participări la conferințe:
- Portraits de Daces sur la Colonne Trajane (Rome); Biblioteca Națională a României, 30 iulie 2014;
- RÉflexions sur le Forum de Trajan (Rome) et les reprÉsentations statuaires de Daces et leur signification pour la culture, colocviul ÉTUDES SUR LA COLONNE TRAJANE – 1900 ANS DEPUIS L’INAUGURATION (113-2013) – 28-29 octobrie 2013, Academia Română, Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”, București;
- La colonne et les reprÉsentations monumentales de Daces du Forum de Trajan (Rome) et leur signification pour la culture, colocviul Comunicare și cultură în România Europeană, 24-25 septembrie 2013, Universitatea de Vest, Timișoara;
- Observations sur les reprÉsentations statuaires de Daces, trouvÉes dans le Forum de Trajan, à Rome, et leur signification pour la culture, colocviul COLONNA TRAIANA MCM – 7-8 iunie 2013, Accademia di Romania, Roma;
- Aniversarea Columnei lui Traian – 1900 de ani de la inaugurarea sa în Forul lui Traian din Roma (113-2013), conferință ArCub București, 24 mai 2013;
- La prÉsence romaine en Dacie (la Roumanie): le TrophÉe d’Adamclisi (Tropaeum Traiani) dans le dÉpartement de Constantza – Roumanie, conferință susținută la Universitatea din Perpignan «Via Domitia», 13 aprilie 2013;
- Les reprÉsentations monumentales de GÉto-Daces du Forum de Trajan (Rome) et leur signification pour la culture, conferință la Academia Română, București, 12 decembrie 2012.
- Reprezentările statuare de Daci în Forul lui Traian (Roma) şi semnificaţia lor pentru cultura română, colocviul organizat de Universitatea de Vest, Timișoara, 9 aprilie 2012;
- Statuile de daci din Forul lui Traian, conferință susținută la DEUTSCH-RUMÄNISCHE AKADEMIE, București, 29 noiembrie 2012;
- Reprezentările statuare de Daci în Forul lui Traian (Roma) şi semnificaţia lor pentru cultura română, colocviul organizat de Universitatea din Sibiu, 30 martie 2012;
- Observations sur les reprÉsentations statuaires de Daces, trouvÉes dans le Forum de Trajan, à Rome; colocviul internațional – Le dÉtail dans les cultures visuelles de l'AntiquitÉ, în cadrul Universității din Strasburg, 16-17 martie 2012;
- Reprezentările statuare de Daci în Forul lui Traian (Roma) şi semnificaţia lor pentru cultura română, sesiunea internaţională de comunicări știinţifice – EVOLUŢIA IDEII DE UNITATE îN ISTORIA EUROPEANă, Universitatea Creştină «Dimitrie Cantemir», Facultatea de Istorie – Centrul de Cercetări de Istorie Naţională şi Europeană, Bucureşti, 15 aprilie 2011;
- Les Daces dans la sculpture romaine sous le règne de Trajan (98-117 apr. J.-C.), seminarul CRHiSM – Universitatea din Perpignan «Via Domitia», 14 iunie 2011;
- L’importance des reprÉsentations statuaires de Daces du Forum de Trajan (Rome), pour la culture roumaine, comunicare susținută LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL – LE LIVRE – LA ROUMANIE – L’EUROPE, București, 20-24 septembrie 2009;
- Importanţa reprezentărilor sculpturale de Daci, din Forul lui Traian (Roma), pentru cultura română, comunicare susținută în 2009, la Colocviul - Studii şi comunicări - Seria Istorie - Muzeul Judeţean Argeş - Piteşti;
- Discuţie asupra unor “probleme” în legătură cu statuile de Daci din Forul lui Traian, la Roma, comunicare susținută în 2007, la Colocviul - Studii şi comunicări - Seria Istorie - Muzeul Judeţean Argeş - Piteşti.

Organizare de conferințe, manifestări științifice etc:

 •  Organizator al colocviului la Universitatea "Via Domitia" din Perpignan (Franţa) - CRHiSM–CRESEM–UPVD,TrophÉes et monuments de victoire romains, miercuri 21-vineri 23 octombrie 2015;
 • Organizator al expoziției tematice de fotografie Origini. Simboluri culturale identitare ale României. Statui de daci din muzeele lumii, Aeroportul Otopeni, 28 august 2014;
 • Organizator al colocviului ÉTUDES SUR LA COLONNE TRAJANE – 1900 ANS DEPUIS L’INAUGURATION (113-2013) – 28-29 octobrie 2013, Academia Română, Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”, București;
 • editor al revistei Les Dossiers de l'ArchÉologie, numărul special TrophÉe romains et colonne Trajane – Victoires et dÉfaites – CÉlÉbrations des conquêtes impÉriales – Architecture et dÉcor symbolique,359, septembrie – octobrie 2013, dedicat Forumului lui Traian, Columnei lui Traian, trofeelor romane și reprezentărilor de statui de daci;
 • Organizator al expoziției tematice Columna lui Traian în arta contemporană, în colaborare cu Academia Română, Uniunea Artiștilor Plastici. Universitatea Națională de Arte – București, AICC, desfășurată între 25 octombrie – 3 decembrie 2013 la Casa Academiei Române.
 • Organizator al conferinței Aniversarea Columnei lui Traian – 1900 de ani de la inaugurarea sa în Forul lui Traian din Roma (113-2013), ArCub București, 24 mai 2013;
 • Organizator al conferinței Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, Biblioteca Academiei Române, București 12 decembrie 2012;
 • Organizator al evenimentului Descifrând moștenirea dacică, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie al României, 24 octombrie 2014.
 • Organizatorul expozițiilor artistice dedicate statuilor de daci la Palatul Parlamentului, ArCub (2013); Palatul Suţu, București, Muzeul de Istorie al Bucureștilor; Ateneul Român; Academia Română (2012); Universiteatea Creștină Dimitrie Cantemir (2011).

Teme și proiecte de cercetare:

Principalele activități de cercetare vizează studierea epocii în care au fost realizate sculpturile de geto-daci din Forul lui Traian din Roma, în timpul domniei lui Traian (98-117), a iconografiei, portretisticii în sculptura romană, și dezvoltarea acestor direcții de cercetare.
Proiectele de viitor se vor concentra pe studii iconografice asupra reprezentărilor de ”barbari” în sculptura antică:
- Celții (galii) și germanii în sculptura antică greacă și romană;
- Etruscii- studiu iconografic;
- Portrete de daci în sculptura romană.
Menționez că despre iconografia celților și germanilor în sculptura antică, cele mai importante studii datează din anii 1888-1889 (S. Reinach, Les Gaulois dans l'art antique); 1908 (P. R. von Bienkowski, Die Darstellungen der Gallier in der hellenistischen Kunst); 1910 (K. Schumacher, Verzeichnis der Abgüsse und wichtigeren Photographien mit Germanen-Darstellungen); 1911 (K. Schumacher, Verzeichnis der Abgüsse und wichtigeren Photographien mit Gallier-Darstellungen); 1971 (E. Künzl, Die Kelten des Epigonos von Pergamo); 1978 (R. Wenning, Die Galateranatheme Attalos I); 2004 (K. R. Krierer, Antike Germanenbilder).
Propun ca acest subiect important să fie cercetat și să constituie subiectul unui publicări ample. în domeniul iconografiei geto-dace, studiile și publicațiile sunt puține.
Cercetările iconografice asupra reprezentărilor sculpturale ale ”barbarilor”, începute în urmă cu 20 ani în muzeele italiene, vor continua și vor fi publicate într-un corpus.

Perspective și proiecte de viitor:

 • Crearea unui centru de studii iconografice în istoria artei antice, în cadrul unei colaborări între Italia, Franța și România. Precizez că în Franța acest domeniu este puțin cercetat, însă în România studiile de iconografie sunt aproape inexistente. Este important ca această direcție de cercetare să înceapă cât mai repede posibil.
 • Realizarea și aducerea în țară a unei replici după o statuie de nobil dac, păstrată astăzi în Giardino di Boboli, Florența, una dintre cele mai reprezentative statui ale antichității, o capodoperă a artei romane din epoca lui Traian.
 • Realizarea unui posibil Muzeu al ”barbarului”, în care să fie pusă în valoare reprezentările barbarilor în arta greacă și romană. Pentru a începe acest proiect, trebuie realizate mulaje după sculpturile antice de ”barbari” (celți, germani, daci etc), care se regăsesc în muzee din întreagă lume. Acest muzeu va conține mulaje după operele de artă antice, cu panouri explicative, fotografii și detalii. O reproducere parțială a Forumului lui Traian, după machetele Romei antice realizate de Paul Bigot (1870-1942) sau de Gismondi (1887-1974) vor putea fi amplasate acolo, alături de frumoasa reconstituirea colorată a Forumului, publicată de profesorul american James E. Packer, și de filmul documentar realizat în Italia. Alte filme pot fi realizate. Proiectul poate trezi înteres în Italia, Franța și România.
 • Colaborarea și continuarea proiectelor culturale împreună cu partenerii din Italia și Franța.
 • Realizarea unor filme documentare despre statuile de daci din muzeele lumii.
 • Reluarea proiectului lui Mihail Kogălniceanu și Alexandru Odobescu, pentru înălțarea în București a unei copii în mărime naturală a Columnei lui Traian.

Alte activități:

-Colaborator al site-ului Statui de daci, muzeul virtual, în care sunt prezentate statuile de daci realizate în Forul lui Traian.
-Colaborator al site-ului Columna lui Traian, dedicat aniversării a 1900 de ani de la inaugurare, aducând în contextul contemporan a unui monument excepțional al Antichității, sursă despre istoria poporului român.
-Colaborator al portalului Romanian Letters, menit să promoveze valorile românești și să ofere unor informații corecte despre România.
-Colaborator al proiectului Ajută-ne să-i aducem pe daci acasă, menit să aducă în atenția publicului a problemei statuilor de daci și a lipsei surselor de informare despre aceste surse pentru istoria României și identitatea culturală.
-Colaborări periodice pentru publicarea de articole, interviuri, site-uri web etc, cu instituții culturale pentru diseminarea cercetărilor din domeniul Reprezentărilor statuare de daci din Forul lui Traian și importanța lor culturală.
-O serie de colaborări pentru realizarea de filme documentare:
www.kogainonfilms.com/Pages/DecodingDacia/BehindScenes.html
www.kogainonfilms.com/Pages/DecodingDacia/Background1.html
www.dracofilm.blogspot.fr/
www.dracofilm.blogspot.com
www.dracofilm.blogspot.fr/2011/10/roma-musei-vaticani.html
www.dracofilm.blogspot.fr/p/despre-noi.html

www.statuidedaci.ro
împreună cu TVR Cultural, am realizat un documentar intitulat Statuile de daci din Forul lui Traian, realizat în muzeele din Roma.

Interviuri, emisiuni, conferințe media în România:

www.youtube.com/watch?v=FPvvuQKOGQw
www.vimeo.com/43818747
www.youtube.com/watch?v=V2wW6kwE_68
www.youtube.com/watch?v=jUxgcnequaw
www.romania-actualitati.ro/leonard_velcescu-39809
www.opiniateleormanului.ro/?p=4241
www.opiniateleormanului.ro/?p=4284
www.statuidedaci.ro