Direcții de cercetare

Cercetarea înseamnă cunoaştere justă: este foarte important ca aceste cercetări să fie continuate şi să deschidă noi drumuri spre cunoaşterea istoriei României antice, în ceea ce priveşte istoria reprezentărilor sculpturale ale daco-geţilor din Forul lui Traian, la Roma.


Conferinte in format PDF


Interviuri in format PDF
Interviuri in format VideoConferinta Octombrie 2013


 • Bucuresti 8 oct. 2013 - Colocviu franco-român la Casa Academiei

 • Bucuresti 8 oct. 2013 - Colocviu franco-român la Casa Academiei

 • Bucuresti 8 oct. 2013 - Casa Academiei la expozitia dedicata Columnei

 • Bucuresti 8 oct. 2013 - Casa Academiei la expozitia dedicata Columnei

 • Adamclisi. 2013

 • Bucuresti 8 oct. 2013 - Colocviu franco-român la Casa Academiei

 • Adamclisi. 2013

 • Adamclisi. 2013

Arta sculpturală în epoca lui Traian și sculpturile de daci

      Epoca lui Traian (98-117 e.n.) reprezintă perioada de apogeu a artei romane. A fost marcată prin marea calitate artistică și iconografică a portretului. școala oficială, aflată sub influența și conducerea lui Apolodor din Damasc. își trage esența din perioada anterioară, clasică, dar acum o duce spre cel mai înalt grad.
     Columna și statuile de daci sunt un exemplu grăitor al artei epocii lui Traian.
     Se constată că artiștii romani au realizat pentru Forul lui Traian un program iconografic la scară mare, integrând reprezentarea poporului dac. Deci, dacă studiem cu atenție bogată reprezentare iconografică a dacilor prezente în arta romană, atât pe Columnă cât și pe statui, se observă mai multe detalii importante.
     Trăsăturile fețelor tuturor personajelor (bărbați, femei, copii daci) au fost realizate cu o mare măiestrie și grijă a detaliilor. Fiecare personaj a fost individualizat, fiecare figură a fost redată cât mai fidel posibil în raport cu un "model", un personaj real. Caracteristicile feței fiecărui dac au fost redate minuțios în piatră și se poate vorbi de portrete realiste.
     Aceste reprezentări au fost foarte probabil desenate și sculptate pe viu, după modele reale, de daci.
     Sculptorii romani, în mod magistral și demn, au reprezentat dacii în arta lor. Aspectul fizic și psihic au fost redate de manieră realistă pentru fiecare personaj dac, și aceste portrete de mare calitate caracterizează poporul dac. Compozițiile permit să înțelegem "secretul", talentul artiștilor romani ai perioadei lui Traian și stilul realist și estetic al școlii lor.
     Sculptorii au stăpânit anumite elemente structurale esențiale pentru reprezentarea chipului uman. înainte de a o observa, a studia și a restitui fizionomia fizică exterioară a unui personaj (un model de studiu), trebuia să fie înțeles, mai întâi, aspectul psihic (portretul interior). Rezultă din această dublă apropiere, că avem de-a face cu un portret "global", exterior și interior. Portretul exterior, forma perceptibilă, aspectul fizic, "charnel", se calchează pe cel interior, dându-i forma împreună. Cele două portrete se unesc, pentru a forma unul singur, pentru a da aspectul de viață, de veritabil.
     Profesionalismul artistic conferă forța sa artei portetului din perioada lui Traian. înțelegerea Columnei și statuilor de daci înseamnă înțelegerea artei din perioada de apogeu a lumii romane. Conform celebrului dicton "chipul este oglinda sufletului", sculptorii romani au luat în considerare aspectul interior al fiecărui individ pentru a fasona fizionomii originale, diferite și realiste.


 • Dossiers d'ArchÉologie no 359 septembre-octobre 2013

 • DAfis expozitie (Otopeni, joi 28 august 2014)

 • Afis expozitie Sorin DUMITRESCU-MIHAESTI (4 noiembrie 2014)


O replică a unei statuii de dac

     Există astăzi în diferite muzee şi colecții private din întreaga lume monumente care îi ȋnfățişează pe daci în ipostaze impozante, deosebite de cele în care sunt reprezentate celelalte popoare barbare din epocă. Aceste reprezentări sculpturale sunt de o mare importanță pentru patrimoniul cultural european şi românesc. Basoreliefurile Columnei lui Traian, precum si statuile de daco-geți reprezintă o moştenire culturală de mare valoare artistică si iconografică, fiind mărturii sculpturale antice inestimabile. Aceste opere sculpturale trebuie studiate şi puse în valoare. Ele reprezintă dovezi iconografice inevaluabile ale predecesorilor poporului ce azi se numeşte român.
- Niciuna dintre opere nu se găseşte în România.
- Statuile de daci reprezintă izvoare deosebit de importante pentru mai bună cunoaştere a originilor poporului român. Sperăm ca într-o zi, o replică după o statuie de dac să existe și în România.

Studiu despre costumul "barbar" în Antichitate

     Costumele purtate de fiecare popor în Antichitate erau specifice fiecărui popor. Dar astăzi sunt puțin cunoscute costumele purtate de barbari, existând multe confuzii în acest domeniu. Identificarea costumului fiecărui personaj înseamnă de fapt identificarea etniei. Cercetătorii confundă des germanii cu dacii, dacii cu parții, sau există confuzii în privința celților.
     Unele elemente din costum par să fie comune mai multor popoare, dar studiindu-le cu atenție, se disting unele diferențe. Spre exemplu, pantalonii parților seamănă mult cu șalvarii, în timp ce la daci sunt strânși pe picior, semănând cu ițarii. Opincile sunt specifice dacilor, fiind întâlnite numai la ei, în timp ce la gali, observăm galoși (gallica), împrumutați apoi în lumea romană.
     Căciula este specifică dacilor; celții și germanii nu purtau un asemenea obiect vestimentar. Pelerinele sunt întâlnite la mai multe popoare, dar sunt specifice fiecărei etnii, mai lungi sau mai scurte. Pentru daci, pelerinele–tunici cu franjuri sunt unice.
- Elemente de costum dac se regăsesc și în costumul popular.
- Studiul costumului antic al popoarelor "barbare" rămâne o direcție de cercetare foarte importantă pentru mai buna înțelegere a istoriei antice a României.

Corpus de statui

     Multe sculpturi de daci sunt cunoscute, dar suntem abia la început de drum. Periodic, apar noi descoperiri, unele statui fiind cunoscute deja, dar reinterpretate, altele sunt inedite. Toate trebuie strânse sistematic. Tot ce e legat de reprezentări artistice de daci, trebuie studiat ca sursă pentru istorie, pentru artă, pentru iconografie.
     Un corpus care să adune toate informațiile este necesar. El va furniza imagini de calitate, referințe științifice, deschizând noi drumuri. Corpus-ul nu poate fi complet, tot timpul apărând lucruri noi. Va fi sistematizat, cuprinzând reliefuri și ronde bosse, pe categorii de material (marmure colorate, porfir etc.), cronologic, și pe ateliere (școala de la Roma, apogeul artei romane vs artă provincială).

 • La Muzeul Vaticanului - 2013 IMG_7058

 • Roma - la intrarea Columnei - 2013

 • Roma - la intrarea Columnei - 2013


Columna, Statuile de daci și marii artiști ai Renașterii și Barocului

     Renașterea a însemnat întoarcerea la Antichitate, la arta greacă și romană. Majoritatea artiștilor Renașterii, și mai apoi ai Barocului, studiau operele antice, inspirându-se și încercând să se apropie de modelul greco-roman. Din vechimea operelor se extrăgeau principalele idei artistice, o veritabilă școală după Antichitate
     Principalul monunent studiat era și cel mai impunător, Columna lui Traian, aflată în centrul Romei. Rafael, Michelangelo, Rubens, Bernini au studiat cu atenție detaliile Columnei, compoziția și portretistica fiind considerate neegalat.
     De la artiștii Renașterii și Barocului au rămas multe documente, schițe, ciorne ale studiilor după Columnă și statui de daci. Documentația poate fi studiată în diferite arhive, multe desene, gravuri păstrându-se până acum. Multe sunt publicate în cărți (manuale de artă, albume), căutarea lor fiind pasionantă. Muzee încep să publice arhiva lor online.
     Studiind opera unui artist sau urmărind tematic o direcție artistică, un monument, se pot obține informații extrem de importante. Figurile se regăsesc în operele artiștilor, fiind interesant de studiat ce este original și ce este inspirat de Antichitate.
     Columna rămâne monumentul de bază de unde începe totul, având un caracterul unic și inedit.

Columna, sursă iconografică a istoriei antice

     Columna lui Traian este unul dintre cele mai importante monumente ale Antichității și un izvor de o mare însemnătate pentru cunoașterea istoriei naționale. Construit de arhitectul Apolodor din Damasc, din ordinul împăratului Traian, monumentul reprezintă o prețioasă cronică vizuală a războiului daco-roman.
     Pe friză, basorelieful prezintă scene de luptă din campaniile lui Traian împotriva dacilor din 101-102 (în partea de jos a columnei) și 105-106 (în partea de sus), sub forma unei narațiuni artistice. Un apogeu al artei basoreliefului istoric roman, cele 124 de episoade care îmbracă în spirală trunchiul coloanei și care ilustrează Comentariile lui Traian despre războaiele dacice (De bello dacico) își pastreaza relevanța culturală prin caracterul lor de document istoric

Culorile Columnei

     Scenele Columnei, inspirate după De bello dacico al împăratului Traian, erau colorate și puteau fi admirate de cei care vizitau Forul și Basilica Ulpia.
     Mai puțin cunoscut, în Antichitate, operele de artă din marmură era colorate. în ultimii ani, școala italiană a publicat o serie de contribuții care au deschis problema "culorilor Columnei". Au fost identificați pigmenți, urmele acestora fiind identificate în tegumentul marmurei cu ajutorul razelor X.
     Columna lui Traian a ridicat numeroase probleme tehnice și artistice în epocă, datorită caracterului său inedit. Probabil din acest motiv lucrările au avut întârzieri.
     Scenele Columnei sunt compuse din elemente de decor și o "idee". Dacă elementele de decor sunt mai puțin imporante din punct de vedere cromatic, cele particulare sunt foarte delicate: identificarea personajelor, în special Traian și Decebal, a elementelor de costum, a armelor, scuturilor, etc. Studiind un anumit personaj redat în anumite culori pot releva detalii importante despre prezența acestuia în scenele Columnei. Interpretarea scenelor ridică încă semne de întrebare. Cunoaștere culorilor în care au fost colorate pot aduce detalii importante pentru mai buna înțelegere a semnificațiilor.

Portretul dacilor (Columna, Statui)

     Cum arătau dacii? Columna lui Traian și statuile de daci ale Antichității ne dau unele indicii, fiind principalele referințe în domeniu. Mai mult, am putut identifica cazuri în care personaje de pe Columnă sunt și reprezentate și în arta statuară. Personajele nu au fost identificate, sugerând că nu avem de-a face cu un un model teoretic ci unul real, văzut în realitate, cu trăsăduri individuale. Columna și statuile de daci sunt cele mai veridice reprezentări ale dacilor în Antichitate.
     Dacii erau reprezentați cu bărbi și păr bogat, având fețele osoase. Dar lipsesc multe detalii, iar dacii sunt deseori confundați cu germanii și celții. Figura, coafura, costumul, portul îi deosebesc de alte popoare ale antichității. Căciula- simbol doar pentru nobili, ce însemna. Germanii și celții nu au căciulă! Germanii sunt mai masivi, mai musculoși; părul lor, cu fir lung și subțire, îi indică ca fiind blonzi. întotdeauna sunt reprezentați imberbi. Studii comparative trebuie efectuate, spre o mai bună cunoaștere a trăsăturilor dacilor.
     Artiștii romani au insuflat dacilor nu numai un portret fizic ci și unul psihic.
     Doar dacii sunt reprezentați astfel în lumea romană, individual și atent, în perioada de apogeu a artei romane.